Κοινωνία και Ελευθερο λογισμικό. Μέρος 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

  • Το παρακάτω άρθρο είναι απο το site:
http://pcmagas.wordpress.com/2013/06/04/small-business-free-software/

Το ελεύθερο λογισμικό (με την έννοια του Richard Stallman) αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του λογισμικού που χρησιμοποιούμε καθημερινώς. Ακόμα και πολλά project λογισμικού που δεν είναι ελευθέρου λογισμικού τρέχουν σε λειτουργικά ελευθέρου λογισμικού πχ. Το steam που βγαίνει για linux.

Το θέμα και η απορία είναι πως μπορεί μια μικρή εταιρεία που απασχολεί με 10 άτομα να παράγει ελεύθερο λογισμικό. Ποιο συγκεκριμένα μια εταιρεία που παράγει ιστοσελίδες και παρέχει web hosting και συνδρομητικό web επαγγελματικό κατάλογο να παράγει web εφαρμογές ελευθέρου λογισμικού; Πλέον όλος ο κόσμος της τεχνολογίας αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από  linux και το ελεύθερο-ανοικτό λογισμικό πχ. Android και τα android apps.  Για να μπεί δυναμικά το ελεύθερο λογισμικό πρέπει κατ’ αρχάς να κατακτήσει αυτή η φιλοσοφία 2 συμαντικούς πυλώνες: τις επιχειρήσεις και οργανισμούς  και την εκαπαίδευση.

Εδώ πρώτα θα ασχοληθούμε με τον πρώτο πυλώνα τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Αυτοί στο σύνολό τους κάνουν μια εκτενή δράση στην κοινωνία είτε οικονομική είτε άλλου είδους πχ φιλανθρωπική. Έτσι αν ένα μεγάλος μέρος της δραστηριότητας τον οργανισμών θα βασίζεται στον ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο λογισμικό – Λογισμικό ανοιχτού κώδικα)  είτε να παράγει, είτε να τρέχει, θα έχουν:

  • Μειωμένο κόστος παραγωγής υπηρεσιών που βασίζονται σε λογισμικό: Γιατί θα έχεις μια κοινότητα που με μεράκι θα τπο αναπτύσει και θα το συντηρεί, αλλά και να το προωθεί τσάμπα. Άρα μεγαλύτερη υπεραξία άρα περισσότερα κάρδη στις τσέπες σας σύμφωνα με τον Marx. (Οκ οκ ούτε εγώ θέλω να είμαι μέρος άβουλης μηχανής αντί για άνθρωπος αλλά βάζω κάθε προσιτό επιχείρημα για να  προωθήσω την ιδέα.)
  • Θα έχετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες: Οι εφαρμογές ελευθέρου λογισμικού με μια καλή κοινότητα από πίσω μπορεί να αναπτύσονται ποιο γρήγορα έτσι να παράγουν καινοτομίες ταχύτερα. Έτσι όχι μόνο θα έχετε την αιχμή της τεχνολογίας αλλά θα μπορείτε να την παράγεται κιόλλας. Τρανό παράδειγμα αποτελεί ο linux kernel που υπάρχει από εκδοτήρια εισιτηρίων μέχρι και υπερυπολογιστές. Αν πάλι θέλετε enterprise solution λόγο ότι έχετε στην διάθεσή σας τον κώδικα μπορείτε να έχετε τους developers να τον συντηρούν ενώ υπάρχουν εταιρείες που παράγουν και enterpise solutions ελευθέρου λογισμικού πχ. redhat.
  • Ασφάλεια: Ουσιαστικά το ελεύθερο λογισμικό ανήκει σε όλους έτσι και να το πάρει ο άλλος δεν μπορεί να το κάνει δικό του ακόμα και ας αλλάξει η φίρμα του προϊόντος που παράγεται από το project.  Δε όποιες αλλαγές κάνει σε project ελευθέρου λογισμικού μπορείτε να τις έχετε και εσείς είδικά με licence GNU GPL που λέει ότι πρέπει να κάνει δημόσιες όποιες αλλαγές κάνει σε ένα project κάποιος τρίτος (αλλά και εσείς). ;) Έτσι και να σας πάρουν τον κώδικα θα είναι προς όφελός σας.
  • Προσφέρει κερδοφορία:  Παραδειγματιστείτε από την Redhat που παράγει ελεύθερο λογισμικό έχει ανοδική πορεία στα κέρδη σε σχέση με την Microsoft. (Πηγή: http://thevarguy.com/open-source-application-software-companies/measuring-profits-microsoft-vs-red-hat, http://thevarguy.com/open-source-application-software-companies/red-hats-march-1-billion )
Λοιπόν θα μείνετε στην παλιά ιδεολόγία του Ιδιοταγούς κλειστού κώδικα ή θα λερθετε στην νέα ιδέα του ελευθέρου λογισμικού; Δική σας επιλογή!