Στερεά Ελλάδα

Ορειβατικές διαδρομές στην Στερεά Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ

  • Διάσχιση Γραμμένης Οξυάς

ΟΘΡΥΣ

  • Κάτω μονή Ξενιάς - Βρύναινα - 'Ανω μονή Ξενιάς - Κοκκωτοί

ΟΙΤΗ

  • Μονοπάτι των σιδηροδρομικών